Administratie

Alle werkdagen van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
              

Animatie

Onze animatiedienst biedt U een waaier van ontspanningsactiviteiten aan: zangnamiddagen, uitstappen, volksspelen, bingo, feestjes ter gelegenheid van o.a. verjaardagen, Sinterklaas,... Bij mooi weer worden wandelingen in onze gemeente (met rolstoelen) georganiseerd. Elke bewoner maakt zelf de keuze om al dan niet deel te nemen aan de activiteiten. Ook familie en bezoekers zijn van harte welkom.

Animatie

Apotheek

Voor het bestellen van uw geneesmiddelen kan U beroep doen op de apotheek die met ons samenwerkt: MDD Lloydspharma. Zij leveren dagelijks de bestelde geneesmiddelen.

Bezoek

Iedereen is welkom. Onze residenten ontvangen graag bezoek en in deze zin is men dus altijd welkom. Om onze bewoners wel voldoende veiligheid en rust te bieden worden de deuren tussen 21u en 06 u gesloten. Tijdens deze uren is men evenwel welkom mits men aanbelt en zich even afmeldt bij het verlaten van de instelling.

Bibliotheek

Op de eerste verdieping bevindt zich een leeshoek met een ruim aanbod aan boeken, die eveneens beschikt over GROOT-LETTER-BOEKEN.

                            

Cafetaria

Twee keer per maand houden de vrijwilligers het cafetaria open, van 14u tot 16u30. Er wordt een hapje en een drankje aangeboden tegen democratische prijzen.

                                                         

Geneesheer

Iedere bewoner is vrij zijn eigen huisarts te kiezen.
Er is een coördinerend en raadgevend arts aangesteld.

Geneesmiddelen

Vele residenten dienen geneesmiddelen in te nemen. Het ganse gebeuren (van bestelling tot inname) wordt gecoördineerd door de verpleegkundige.
Indien mogelijk kan én mag U als bewoner uw geneesmiddelen zelf beheren. Wanneer dit om een of andere reden niet (meer) mogelijk is, zal de verpleegkundige dit in uw plaats doen.

Incontinentiemateriaal

Het gebruik van incontinentiemateriaal is in de dagprijs inbegrepen.

Kapper

Elke dinsdag komt de kapster langs.
De haarverzorging gebeurt in het kapsalon (op het gelijkvloers) of op de kamer op vraag van de resident/familie/verpleging. De betaling gebeurt via de maandelijkse factuur.

Kinesitherapie

Onze kinesitherapeuten staan in voor de kinesitherapeutische begeleiding en behandeling van zorgbehoevende bewoners. Tevens staan zij in voor de inzet en beschikbaarheid van hulpmateriaal zoals rolstoelen, rollators en speciale zetels. Wekelijks organiseren ze een groepsactiviteit waarbij u de kans krijgt uw conditie op peil te houden.
              

Klachten

Indien u klachten hebt over de zorgverlening of een situatie op de verpleegeenheid dan verzoeken wij u vriendelijk de hoofdverpleegkundige hierover aan te spreken. Voor andere klachten kan u terecht bij de dienst onthaal of de directie.
Een klachtenregister ligt ter beschikking aan het onthaal.

Lichamelijke verzorging

Een uitgebreid team van verzorgend en verpleegkundig personeel biedt de bewoners een permanente en deskundige verzorging in nauw overleg met de huisarts en de familie.

Maaltijden

De maaltijden worden opgediend op de kamer. Het middagmaal kan tijdens de week ook genomen worden in de eetzaal.
Ontbijt om 8u. Middagmaal om 12u. Om 14u wordt er koffie met een koekje aangeboden. Avondmaal om 17u30.
Het menu wordt wekelijks uitgehangen. Opmerkingen of suggesties ivm de maaltijden kunnen besproken worden tijdens de participatieraad.
Uiteraard wordt er bij het samenstellen van de maaltijden ook rekening gehouden met de individuele dieetvoorschriften.
                                                           

Meubilair

Volgend meubilair is minimaal aanwezig op elke kamer : Bed, nachtkastje, TV-kastje, tafel, 2 stoelen, zetel, kleerkast.

Participatieraad

De animatiedienst organiseert één keer per trimester een bewonersraad. De aankondiging ervan vindt U vooraf in de activiteitenkalender.
Bemerkingen, ideeën en/of suggesties kunnen daar besproken worden.

Pastoraal

De pastorale dienst binnen ons WZC wordt gecoördineerd door E.P. Arnould De Schaetzen. Elke weekdag om 10u15 kunnen de bewoners die het wensen deelnemen aan de eucharistieviering in de kapel van het WZC. Op zaterdag is er om 16u een Franstalige mis, op zondag om 10u15 een Nederlandstalige.
                                                                                        

Raadpleging geneesheer-specialisten in het ziekenhuis

Wanneer U op controle-raadpleging moet bij uw geneesheer-specialist, kunnen wij voor het vervoer zorgen. Meestal zal dit via een taxi- of ambulancedienst gebeuren.

Roken

In onze instelling geldt een absoluut rookverbod.
Rokende residenten kunnen echter wel terecht in het rooklokaal op de gelijkvloers.

Tandarts

Indien nodig kan beroep gedaan worden op een tandarts die U in de instelling komt bezoeken.

Telefoon

Op alle kamers is telefoonaansluiting mogelijk. De aanvraag voor aansluiting dient U via het onthaal door te geven.
De telefoonkosten (abonnement en gesprekken) zijn integraal voor U als bewoner.

Televisie

Op alle kamers is TV-aansluiting voorzien: IP-TV Proximus.
Wij vragen u wel, bij het gebruik ervan, rekening te willen houden met de buren (geluidshinder!).

Tuin

Onze instelling heeft een mooie tuin. Deze is vrij toegankelijk voor de bewoners en hun bezoekers en is ideaal om even helemaal tot rust te komen.
De tuin is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

  

 

 

 

 

Voetverzorging

Indien gewenst kan U beroep doen op een pedicure. U kan zich hiervoor inschrijven op de verpleegeenheid van de dienst of aan het onthaal.

Was en linnen

Uw persoonlijke kledij kan, indien U dat wenst, behandeld en verzorgd worden door wasserij Dumoulin. Uw kledij wordt dan elke woensdag opgehaald en de volgende week terug afgeleverd.

Lakens, fluwijnen, spreien worden geleverd door de instelling zelf.