Vrijwilligers

In onze instelling werken ook vrijwilligers. Zij vormen een belangrijke meerwaarde voor onze bewoners.


Onze vrijwilligers zijn werkzaam op verschillende terreinen zoals:
- individueel bezoek aan de bewoners
- begeleiding bij uitstappen
- hulp bij grotere evenementen
- wandelen
- hulp in de cafetaria
- helpen bij de maaltijden
- …

 

 

Eenieder die een aantal uurtjes vrij heeft en zich wil inzetten voor onze residenten kan zich aanmelden als vrijwilliger.

De vrijwilliger kan hetzij maandelijks, tweewekelijks, wekelijks, meerdere keren per week, … ingeschakeld worden.

 


De  inzet van vrijwilligers is onbaatzuchtig, ongeacht de tijd die zij investeren in de activiteiten.  
De verplaatsingen die vrijwilligers maken worden vergoed aan dezelfde kostentarieven zoals deze vastgesteld zijn voor het personeel.
Na ondertekening van een overeenkomst zijn de vrijwilligers automatisch verzekerd.

Mensen die interesse hebben om als vrijwilliger in ons woon- en zorgcentrum hun steentje bij te dragen kunnen steeds contact opnemen met Huyens Christel, Bewonerszorg Verantwoordelijke op het telefoonnummer 02/244 93 00.