Tandarts

Indien nodig kan beroep gedaan worden op een tandarts die U in de instelling komt bezoeken.

Telefoon

Op alle kamers is telefoonaansluiting mogelijk. De aanvraag voor aansluiting dient U via het onthaal aan te vragen.
De telefoonkosten (abonnement én gesprekken) zijn integraal voor U als bewoner.

Televisie

Op alle kamers is TV-distributie mogelijk. De aansluiting is voorzien.
Wij vragen u wel, bij het gebruik ervan, rekening te willen houden met de buren
(geluidshinder!).

Tuin

Onze instelling heeft een mooie tuin. Deze is vrij toegankelijk voor de bewoners en hun bezoekers.
De tuin is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.