Geneesheer

Iedere bewoner is vrij zijn eigen huisarts te kiezen.
Er is een coördinerend en raadgevend arts aangesteld.

Geneesmiddelen

Vele residenten dienen geneesmiddelen in te nemen. Het ganse gebeuren (van bestelling tot inname) wordt gecoördineerd door de verpleegkundige.
Indien mogelijk kan én mag U als bewoner uw geneesmiddelen zelf beheren. Wanneer dit om een of andere reden niet (meer) mogelijk is, zal de verpleegkundige dit in uw plaats doen.