Diensten

Onthaal

WZC Sint Jozef is een open huis. Dit wil zeggen dat u ons en onze residenten op ieder moment van de dag een bezoekje kan brengen. 
Wanneer u graag een rondleiding en/of informatie over een opname had gekregen, vragen we u om vooraf een afspraak te maken met de verantwoordelijke ter plaatse. U vindt haar telefoonnummer en e-mailadres in de categorie “Contact”.

  

Administratie

De dagelijks verantwoordelijke zorgt voor een correcte bewonersadministratie en -facturatie en ondersteunt de resident met eventuele administratieve vragen.
Voor administratieve vragen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke van het WZC. Haar gegevens vindt u in de rubriek “Contact”.

  

Verzorging

In ons rust- en verzorgingstehuis worden de bewoners, dag en nacht respectvol begeleid door professionele hulpverleners in een vriendschappelijke huiselijke omkadering.
De persoonlijke zorg op maat, rekening houdend met de individuele behoeften, is voor ons één van de voornaamste doelstellingen.
Wekelijks komt de kapster langs en men kan eveneens beroep doen op de voetverzorger.
Een coördinerend arts is aan het rusthuis verbonden, maar elke bewoner is vrij zijn eigen huisarts te kiezen.

 

Animatie

 

De animatie in ons huis geeft de bewoners dagelijks de kans om op een zinvolle manier de tijd in te vullen en het sociaal contact te bevorderen. 
Via de bewonersraad krijgt hij inspraak in het reilen en zeilen van ons huis.
De bewoner krijgt ook de kans zijn persoonlijke wensen naar tijdsbeleving weer te geven en samen wordt er gezocht hoe dit kan verwezenlijkt worden.
Volgende animatieactiviteiten staan regelmatig op het programma: spel, beweging, handvaardigheid, koken, muziek, vertellen en voorlezen, geheugenspel, uitstappen, optredens, activiteiten met kinderen en jongeren....
Ook de verjaardag van onze bewoners laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan, iedere jarige krijgt een kleine attentie en de jarigen van de maand worden samen gevierd.

 

Kinesitherapie

Kinesitherapie is beschikbaar voor alle residenten. Voor meer zorgbehoevende bewoners – de RVT-residenten (Rust- en Verzorgingstehuis) – voorziet de wet een terugbetaling van kosten. Voor hen is de kinesitherapie begrepen in de dagprijs. 
Het WZC heeft een volledig ingerichte kineruimte ter beschikking.

 

 Ergotherapie

 

De ergotherapeut begeleidt mensen met fysische, psychische en/of sociale beperkingen met het oog op het bevorderen of in stand houden van hun mogelijkheden op het gebied van leven, wonen en ontspanning. Zij wendt doelgerichte activiteiten aan zoals reminiscentie (herinneringen uit het verleden ophalen via tekeningen, foto's of muziek), (re)motivatie, sensorische stimulatie, snoezeltherapie, kooksessies,....
De ergotherapeut werkt individueel met de bewoner of in kleine groepjes.

 

 

 

Pastoraal

 De prachtige kapel biedt de mogelijkheid om dagelijks een eucharistieviering bij te wonen.
Een aalmoezenier staat ter beschikking van de bewoners en hun familie.

 

 

 

 

Keuken

De warme maaltijden worden extern bereid en door onze keukenmedewerkers verdeeld op de diensten.
We bieden u een uitgekiemd maandmenu aan, waarbij u telkens 2 keuzemogelijkheden hebt.
Aangepaste voeding en diëten worden op vraag en dagelijks als alternatief aangeboden.
Voor het middagmaal heeft u de keuze om de maaltijd in ons restaurant of op de kamer te nuttigen.

 

Poetsdienst

Onze poetsploeg werkt op professionele wijze dagelijks het poetsprogramma af.
Naast het dagelijkse ‘droog’ poetsen, wordt de kamer één keer per week met water gekuist.

 

Technische dienst

Wat onze technische dienst betreft, zorgt onze onderhoudsman voor het oplossen van de dagelijkse "huishandklussen" allerhande.
Ook worden iets grotere werken in eigen beheer uitgevoerd.