Televisie

Op alle kamers is TV-distributie mogelijk. De aansluiting is voorzien.
Wij vragen u wel, bij het gebruik ervan, rekening te willen houden met de buren (geluidshinder!).